Chính sách bảo mật

Cielo Celeste cam kết thu thập, lưu trữ và bảo mật thông tin khách hàng Cielo Celeste vĩnh viễn thông qua website cieloceleste.net, nhằm mục đích tư vấn & chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán tốt nhất.

– Đơn vị thu thập thông tin: Cielo Celeste